Plan lekcji

Kontakt

 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie
  Mława, ul. Kościuszki 12
 • (+48) 23 654 40 50
  (+48) 23 654 65 74

Rekrutacja do KLO na rok 2020/2021

 • ZASADY REKRUTACJI

  O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, która maksymalnie wynosi 200, w tym:

  1) 120 punktów – za za sprawdzian ósmoklasisty. Wyniki z poszczególnych części sprawdzianu mnożymy przez WSPÓŁCZYNNIK* według następujących zasad, a następnie sumujemy:

  • język polski - 100% x 0,4 = 40 pkt
  • matematyka - 100% x 0,4 = 40 pkt
  • język obcy nowożytny - 100% x 0,4 = 40 pkt

  2) 56 punktów – za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii, biologii, fizyki, chemii i geografii:

Witamy!

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

tej strony używamy tylko do publikowania Planu lekcji. Wszystkie informacje o naszych szkołach znajdują się na szkolykatolickie.mlawa.pl, klo.mlawa.pl oraz ksp.mlawa.pl.

Aktualności

Kontakt

 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie
  Mława, ul. Kościuszki 12
 • (+48) 23 654 40 50
  (+48) 23 654 65 74

Galeria zdjęć