Plan lekcji

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • ZASADY REKRUTACJI

  ZASADY REKRUTACJI

   

  O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, która maksymalnie wynosi 200, w tym:

  1) 120 punktów – za za sprawdzian ósmoklasisty. Wyniki z poszczególnych części  sprawdzianu mnożymy przez WSPÓŁCZYNNIK* według następujących zasad, a następnie sumujemy:

  • język polski -  100% x 0,4 = 40 pkt
  • matematyka - 100% x 0,4 = 40 pkt
  • język obcy nowożytny - 100% x 0,4 = 40 pkt

  2) 56 punktów – za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii, biologii, fizyki, chemii i geografii:

  • 7 punktów – za ocenę „celujący”
  • 5 punktów – za ocenę „bardzo dobry”
  • 3 punkty – za ocenę „dobry”
  • 1 punkt – za ocenę „dostateczny”

  3) 20 punktów za wynik rozmowy kwalifikacyjnej

  4) 4 punkty za inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

  * Uwaga: dla absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej WSPÓŁCZYNNIK ten wynosi 0,45 .

   

  Terminy - uwaga!

  Dotychczasowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół ponadpodstawowych zostały anulowane. O nowych terminach rekrutacji i poinformujemy kandydatów na stronie internetowej szkoły i na FB zaraz po tym, gdy określi je i ogłosi MEN.Poniżej - komunikat Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14704,Komunikat-w-sprawie-zmian-zasad-rekrutacji-na-rok-szkolny-20202021-do-szkol-pona.html

  1. Składanie Podań o przyjęcie do KLO.

  od 8 maja od godz. 10.00

  2. Uzupełnienie Podania o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty.

  od 23 czerwca od godz. 12.00
  do 28 czerwca do godz. 16.00

  3. Weryfikacja wnioskw o przyjęcie do KLO przez Komisję rekrutacyjną.

  od 8 maja do 5 lipca

  4. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  5 lipca do godz.16.00

  5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty.

  od 6 lipca od godz. 10.00
  do 14 lipca do godz. 12.00

  6. Podanie przez Komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

  do 14 lipca do godz. 16.00

   

  Podanie

  Druk podania można pobrać pod linkiem:

  https://www.dropbox.com/s/7c09oplv4lus742/Podanie%20o%20przyj%C4%99cie%20do%20KLO%202020.pdf?dl=0

  Stypendia

  Uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki na sprawdzianie ósmoklasisty mogą się ubiegać o stypendia na częściowe pokrycie czesnego.

Aktualności

Kontakt

 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie
  Mława, ul. Kościuszki 12
 • (+48) 23 654 40 50
  (+48) 23 654 65 74

Galeria zdjęć